Вие сте тук:   Начало Цени Легализация

Легализация - цени


Агенция  „Албион БГ” предлага легализация на официални документи с Апостил в Министерство на правосъдието и в Министерство на външните работи, заверка на документи в държавни учреждения и консулски представителства на чужди държави в Република България, заверки на преводи.


ЦЕНОРАЗПИСВИД ДОКУМЕНТ Обикновена услуга Бърза услуга Експресна услуга
Удостоверение за раждане 60 лв./10 дни 75 лв./8 дни 95 лв./6 дни
Удостоверение за брак

60 лв./10 дни

75 лв./8 дни

95 лв./6 дни

Удостоверение за семейно положение

60 лв./10 дни

75 лв./8 дни

95 лв./6 дни

Удостоверение за идентичност на имена

60 лв./10 дни

75 лв./8 дни

95 лв./6 дни

Свидетелство за съдимост

60 лв./10 дни

75 лв. / 8 дни

95 лв. /6 дни

Декларация

60 лв./10 дни

75 лв. / 8 дни

95 лв. /6 дни

Съдебно решение

60 лв./10 дни

75 лв. / 8 дни

95 лв. /6 дни

Нотариален акт

60 лв./10 дни

75 лв. / 8 дни

95 лв. /6 дни

Банкова референция

60 лв. /6 дни

75 лв. /4 дни

95 лв. /3 дни

Медицинско свидетелство

60 лв. /6 дни

75 лв. /4 дни

95 лв. /2 дни

Кръщелно свидетелство

60 лв. /7 дни

75 лв. /5 дни

95 лв. /4 дни

Удостоверение от Полиция, КАТ

77 лв. /9 дни

87 лв. /6 дни

107 лв. /4 дни

Диплома за средно образование

70 лв./10 дни

95 лв./6 дни

110 лв. /3 дни

Диплома за висше образование

70 лв./10 дни

95 лв./6 дни

110 лв. /3 дни

Приложение към диплома

70 лв./10 дни

95 лв./6 дни

110 лв. /3 дни

Академична справка

70 лв./10 дни

95 лв./6 дни

110 лв. /3 дни

Уверение за ВУЗ

70 лв./10 дни

95 лв./6 дни

110лв. /3 дни

Пълномощно

60 лв./10 дни

75 лв./8 дни

95 лв./6 дни

Удостоверение за

професионална квалификация

60 лв./7 дни

75 лв. /5 дни

95 лв. /2 дни

Служебни бележки и други

60 лв./7 дни

75лв. / 5 дни

95 лв. /2 дни

Данъчна декларация

60 лв./10 дни

75 лв. / 7 дни

95 лв. /5 дни

Извлечение от трудова книжка

60 лв./7 дни

75 лв. / 5 дни

95 лв. /2 дни

Удостоверение от Военно окръжие

60 лв./8 дни

75 лв. / 6 дни

98 лв. /4 дни

Заверка на превод на документ от чужбина

50 лв./5 дни

60 лв. /3 дни

70лв. /1 ден

ЗАБЕЛЕЖКИ:
*  В цените за легализация са включени всички такси за легализация.
*  Цената за превод не е включена и  се таксува по съответният ценоразпис.