Вие сте тук:   Начало Цени Легализация

Легализация - цени


Агенция  „Албион БГ” предлага легализация на официални документи с Апостил в Министерство на правосъдието и в Министерство на външните работи, заверка на документи в държавни учреждения и консулски представителства на чужди държави в Република България, заверки на преводи.


ЦЕНОРАЗПИСВИД ДОКУМЕНТ Обикновена услуга Бърза услуга Експресна услуга
Удостоверение за раждане 45 лв./10 дни 60 лв./8 дни 75 лв./6 ден
Удостоверение за брак

45 лв./10 дни

60 лв./8 дни

75 лв./6 ден

Удостоверение за семейно положение

45 лв./10 дни

60 лв./8 дни

75 лв./6 ден

Удостоверение за идентичност на имена

45 лв./10 дни

60 лв./8 дни

75 лв./6 ден

Свидетелство за съдимост

45 лв./10 дни

60 лв. / 8 дни

75 лв. /6 дни

Декларация

45 лв./10 дни

60 лв. / 8 дни

75 лв. /6 дни

Съдебно решение

45 лв./10 дни

60 лв. / 8 дни

75 лв. /6 дни

Нотариален акт

45 лв./10 дни

60 лв. / 8 дни

75 лв. /6 дни

Банкова референция

45 лв. /6 дни

60 лв. /4 дни

79 лв. /3 дни

Медицинско свидетелство

48 лв. /6 дни

63 лв. /4 дни

83 лв. /2 дни

Кръщелно свидетелство

54 лв. /7 дни

69 лв. /5 дни

95 лв. /4 дни

Удостоверение от Полиция, КАТ

40 лв. /9 дни

55 лв. /6 дни

77 лв. /4 дни

Диплома за средно образование

55 лв./10 дни

75 лв./6 дни

95 лв. /3 дни

Диплома за висше образование

55 лв./10 дни

75 лв./6 дни

95 лв. /3 дни

Приложение към диплома

55 лв./10 дни

75 лв./6 дни

95 лв. /3 дни

Академична справка

55 лв./10 дни

75 лв./6 дни

95 лв. /3 дни

Уверение за ВУЗ

55 лв./10 дни

75 лв./6 дни

95 лв. /3 дни

Пълномощно

45 лв./10 дни

60 лв./8 дни

75 лв./6 дни

Удостоверение за

професионална квалификация

45 лв./7 дни

54 лв. /5 дни

62 лв. /2 дни

Служебни бележки и други

45 лв./7 дни

54 лв. / 5 дни

62 лв. /2 дни

Данъчна декларация

45 лв./10 дни

60 лв. / 7 дни

82 лв. /5 дни

Извлечение от трудова книжка

45 лв./7 дни

54 лв. / 5 дни

62 лв. /2 дни

Удостоверение от Военно окръжие

45 лв./6 дни

60 лв. / 4 дни

82 лв. /2 дни

Заверка на превод на документ от чужбина

40 лв./5 дни

50 лв. /3 дни

65 лв. /1 ден

ЗАБЕЛЕЖКИ:
*  В цените за легализация са включени всички такси за легализация.
*  Цената за превод не е включена и  се таксува по съответният ценоразпис.